Ga naar de inhoud

Hoe het begon

In 1994 ontwikkelde projectleider Adrie ten Brinke samen met woningcorporatie Portaal het initiatief voor een woongroep voor 55-plussers. Steeds meer enthousiastelingen sloten zich aan en in samenspraak met deze pioniers werden de vereniging en het gebouw ontwikkeld.

De groep kreeg vorm door allerlei kennismakingsbijeenkomsten en in 1995 trokken de eerste bewoners in hun appartementen. Nu – in 2024 – wonen nog twee van deze pioniers in de woongroep.

Vanaf het begin zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid en privacy belangrijke kernwaarden, naast gezelligheid en betrokkenheid bij elkaar.