Meteen naar de inhoud

Voor wie is Wendakker

Steekwoorden

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Niet jonger dan 55 en niet ouder van 69 (bij het moment van inschrijving)
  • Jong van hart en gezond van lijf en leden(?)
  • Zelfstandig kunnen functioneren in de woning
  • Sociaal voelend
  • Zelfredzaam

Zelfredzaamheid staat hoog op ons eisenlijstje. Je bent niet afhankelijk van hulp van je medebewoners. We gaan uit van het principe: ‘goede buren’. Voor structurele hulp moeten bewoners zelf professionele hulp inschakelen.

Wonen in een woongroep moet je ‘ding’ zijn. Enkele steekwoorden: flexibiliteit en verdraagzaamheid. Wanneer je uitsluitend op zoek bent naar betaalbare huisvesting, dan is een woongroep niets voor jou.

Bovendien moet je voldoen aan de inkomenseisen die gelden voor woningen in de sociale huursector. Die eisen vind je op de website van Portaal (www.portaal.nl).

We verwachten van je dat je je actief opstelt binnen onze groep. We zorgen zelf voor het onderhoud van de tuin, het schoonmaken en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. Voorts zijn er verschillende commissies die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken binnen een woongroep (kennismakingscommissie, bestuur, werkgroep Deel, werkgroep tuin, om er maar enkele te noemen). We rekenen erop dat alle bewoners actief hun aandeel leveren.

Wat gebeurt er wanneer er een woning vrijkomt

Op het moment dat de huur van een woning wordt opgezegd, worden de kandidaat leden hiervan in kennis gesteld en krijgen zij de gelegenheid om zich aan te melden. De bewoners kiezen in eerste instantie zelf de nieuwe bewoners van de vrijkomende woning. Portaal toetst vervolgens de door ons aangedragen kandidaat  op inkomens- en eventuele andere eisen en stelt het huurcontract op.

Nadere informatie verstrekken we je graag tijdens een kennismakingsgesprek of bij de Open Borrel (elke eerste zaterdag van de maand, tussen 16.30 en 18.00 uur).