Voor wie is Wendakker – en voor wie niet

Steekwoorden

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Niet jonger dan 55 en niet ouder van 69 (bij het moment van inschrijving)
  • Jong van hart en gezond van lijf en leden(?)
  • Zelfstandig kunnen functioneren in de woning
  • Sociaal voelend
  • Zelfredzaam

Zelfredzaamheid staat hoog op ons eisenlijstje. Je bent niet afhankelijk van hulp van je medebewoners. We gaan uit van het principe: ‘goede buren’. Voor structurele hulp moeten bewoners zelf professionele hulp inschakelen.

Wonen in een woongroep moet je ‘ding’ zijn. Enkele steekwoorden: flexibiliteit en verdraagzaamheid. Wanneer je uitsluitend op zoek bent naar betaalbare huisvesting, dan is een woongroep niets voor jou.

Bovendien moet je voldoen aan de inkomenseisen die gelden voor woningen in de sociale huursector. Die eisen vind je op de website van Portaal (www.portaal.nl).

We verwachten van je dat je je actief opstelt binnen onze groep. We zorgen zelf voor het onderhoud van de tuin, het schoonmaken en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. Voorts zijn er verschillende commissies die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken binnen een woongroep (kennismakingscommissie, bestuur, werkgroep Deel, werkgroep tuin, om er maar enkele te noemen). We rekenen erop dat alle bewoners actief hun aandeel leveren.