Wie kunnen er komen wonen in onze woongroep?

* Zelfredzame mensen tussen 55 en 75 jaar
* We streven naar een evenwichtige samenstelling van
de groep
* Een ieder die bereid is actief deel te nemen aan het woongroepgebeuren
* Iedereen die zich aangetrokken voelt tot het wonen in onze woongroep