Wie kunnen er komen wonen in onze woongroep?

* Zelfredzame mensen van 55 tot en met 69 jaar
* We streven naar een evenwichtige samenstelling van
de groep
* Een ieder die bereid is actief en sociaal deel te nemen aan het woongroepgebeuren en bereid te zijn om in een werkgroep plaats te nemen.
* Iedereen die zich aangetrokken voelt tot het wonen in onze woongroep