De veranderingen

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het eerste uur lag 25 jaar geleden rond de 65 jaar. In de loop van de tijd is er verloop door overlijden of verhuizing. December 2019 bestond de woongroep 25 jaar. Dat zouden we gaan vieren in 2020 met een dagje uit en een gezellige avond voor de bewoners, maar Corona stuurde roet in het eten.

Steeds vaker ontstaan spontane acties. Dat kan varieren van een mosselmaaltijd tot een boswandeling. Of naar aanleiding van een aanbieding in een weekblad, een gezellig diner in een nieuw geopend restaurant. Resultaat: een lange tafel met 18 mensen. Dit alles onder het motto: samen is gezelliger dan alleen.

Iedereen die dat wil kan een bijdrage leveren aan de woongroep. Om niet al het werk op de schouders van een kleine groep te laten rusten is er een aantal werkgroepen.

Een aantal van die werkgroepen zijn:
- het bestuur
- de werkgroep kennismaking
- de tuin
- de PR-werkgroep
- de schoonmaak (van algemene ruimtes)
- de Deel