De veranderingen

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het eerste uur lag 20 jaar geleden rond de 65 jaar. In de loop van de tijd is er verloop door overlijden of verhuizing. De laatste jaren is de groep zich aan het 'verjongen'.

Steeds vaker ontstaan spontane acties. Dat kan variëren van een mosselmaaltijd tot een boswandeling. Of, zoals onlangs, naar aanleiding van een aanbieding in een weekblad, een gezellig diner in een nieuw geopend restaurant. Resultaat: een lange tafel met 18 mensen. Dit alles onder het motto: samen is gezelliger dan alleen.

Iedereen die dat wil kan een bijdrage leveren aan de woongroep. Om niet al het werk op de schouders van een kleine groep te laten rusten is er een aantal werkgroepen.

Een aantal van die werkgroepen zijn:
- het bestuur
- de werkgroep kennismaking
- de tuin
- de PR-werkgroep
- Activiteiten